Edströms genom tiderna

Bildgalleri från förr

1900 - idag

1877 föddes Petrus Eriksson i Näs, Anundsjö socken. Han bedrev tillsammans med brodern Erik i början av 1900-talet en speditionsfirma vid Anundsjö järnvägsstation. De körde även gods med häst till Åsele. 1911 medverkade Petrus och Erik i en historisk transport med häst av en stor järnbåt från Anundsjö till Vilhelmina.

1911 medverkade Petrus och Erik i en historisk transport med häst av en stor järnbåt från Anundsjö till Vilhelmina.

Äntligen framme

I slutet av mars eller början av april 1911 lossades den tyngsta transporten någonsin till södra lappmarken från en järnvägsvagn på Anundsjö järnvägsstation i Västernorrland. Det var järnbåten Volgsjön som på snöföre skulle fraktas till Vilhelmina på hästanspända stöttingar. Dåtida Umebladet skrev den 12 april 1911:

”Bröderna Lundbergs verksamhet med sina träbåtar avstannar icke genom flottningsbolagets åtgärd att frakta en ångbåt upp till Volgsjön. Denna båt har nu efter många kullerbyttor ankommit till Malgomaj II och Wolfgang. Vi får se vad den duger till i hård fjällstorm.”

FLOTTNINGSBOLAGET hade alltså låtit bygga en järnbåt driven av ångmaskin på Karlstads Mekaniska verkstad. Kruxet var att kunna frakta den till Vilhelmina och Volgsjön. Järnväg fanns fram till Anundsjö men för den vidare färden fanns endast hästtransport att tillgå.
Den numera nedlagda järnvägsstationen var ett centrum för förnödenheter till södra lappmarken. Vissa dagar kunde man se inte mindre än 70 hästtransporter samlade för färd mot Åsele och Vilhelmina.
Båten skulle dras på stöttingar med sex hästar som dragare hade man tänkt sig. Med ångmaskin blev det för tungt och den lytes ur för att fraktas av två hästar. Sammanlagt stod alltså åtta hästar och massor av medhjälpare beredda för den hårda färden in mot lappmarken på upplogade hästvägar.

Värsta problemet under färden kom direkt med en 3 km lång utförsbacke från järnvägsstationen ner till Anundsjö kyrka. Speciella bromsanordningar måste byggas på stöttingarna och två man satt bakom bogserbåten och bromsade. Hur och med vad de bromsade vet ingen idag levande person. Transporten var ytterst krävande och ett flertal gånger rullade bogserbåten Volgsjön av stöttingarna. Upp kom den dock varje gång. Undra på att uppståndelsen var stor där hästforan med bogserbåten drog fram i sin färd mot Vilhelmina.
Det var nästan ett måste för befolkningen längs hästforrutten att se den. Därför fraktades också Volgsjön över Ångermanälvens is vid Sörstrand i Åsele för att på torget under en dag visas upp för Åseleborna.
Så småningom kom denna första bogserbåt av järn upp till Vilhelmina, där också enda kända fotografiet av båt, folk och hästar togs vid länsmansgården med Vilhelmina kyrka i bakgrunden. Det måste ha varit en närmast otrolig sensation och vilket jobb av män och hästar.
Bland dem som fraktade båten genom lappmarken på upplogade hästvägar finns på bilden Anders Häggström, Näs, Anundsjö, Karl Näslund, Älgsjö, Åsele samt en sextett från Åselebyn Hälla med Paulinus och Frans Persson, Petrus och Erik Edström, Erik Nilsson och Erik Holm.

Ägare till fotot: Bertil Edström
Järnbåten kom till sjön – dragen av hästar …

I Hälla blev Petrus och Erik bekanta med systrarna Anna och Ida Nilsson. De gifte sig, Erik med Ida och Petrus med Anna. De blev på så sätt bofasta i Hälla och byggde hus bredvid varandra och tog sig senare efternamnet Edström.

I början av 1920-talet började Petrus med cementtillverkning. De tillverkade tegel och byggde ladugårdar av detta. 1928 köpte så Petrus en Chevrolet-lastbil för att transportera teglet med. Tegeltillverkningen upphörde runt 1940, mycket p.g.a krigsutbrottet 1939 och det arbete som uppstod av kol- och vedtransporter. På bild Petrus fjärde bil, en Ford V8 65 hkr årsmodel 1934.

Sonen Paul Edström köpte så småningom lastbilen och körde till en början transporter åt olika skogsbolag, men i slutet av sin verksamhetstid var det transporter till största delen för SCA:s räkning.

Pauls båda söner Stefan och Sören började jobba i bolaget så fort de blivit vuxna. Stefan körde lastbil och en baklastare inköptes som Sören sorterade virke på avläggen med. Även plogning av SCA:s skogsvägar utfördes.

Runt 1974 blev det slut med sortering av virke, Sören började då också köra lastbil. Bolaget övertogs 1977 av Stefan och Sören och drevs först som handelsbolag med ett timmerekipage. Transporterna utfördes åt SCA. Bolaget hade även en mindre lastbil med plogutrustning, och utförde plogning av SCA:s skogsbilvägar.

1990 ombildades handelsbolaget till Aktiebolag. Samma år uppförde Bröderna Edström en ny större garagebyggnad i Hälla som flitigt nyttjades för service av fordonen. 1991 byggdes ett tunnbrödsbageri bredvid garaget där det i ett antal år bakades gott tunnbröd på vedeldad häll, denna byggnad kom sedermera att användas som kontor.

Under åren 1990-93 började Stefans söner Rikard och Tomas samt Sörens son Joakim att arbeta i företaget, som då transporterade både timmer, flis och grus samt plogade vägar. Fram till mitten av 00-talet drevs företaget gemensamt med sönerna, men efter det tog de över verksamheten helt.

Företaget förvärvade från 1990 och framåt fler lastbilar och andra åkerier och utökade verksamheten undan för undan. 2004 blev man ansvarig för virkeslogistiken tillsammans med SCA på Åsele-Doroteadelen, vilket innebär transport av ca 400000 m3 (ca 9000 lass) virke per år från skog till sågverk o industri, ofta från fjäll till kust. Ofta körs timmerbilarna över stora delar av västerbotten och västernorrland.SCA är den huvudsakliga kunden.I början av 2000-talet blev företaget ett gasellföretag, vilket innebär att man haft god tillväxt och samtidigt lönsamhet med sunda finanser. Under 2003 gick Rikard, Tomas och Joakim utbildningen företagarskolan via Sveriges Åkeriföretag. År 2007 blev företaget årets företag i Åsele. I samband med det blev vi bjudna till Stockholm tillsammans med alla årets företagare från hela landet, på en trevlig tillställning där kronprinsessan Viktoria deltog.

Året därpå startades dotterbolaget JTR Lining AB, som utför renovering av vägtrummor med glasfiberinfodring, en unik verksamhet.

Båda företagen är delägare i Inlandsfrakt AB. Från 1993 transporterades flis från Vilhelminasågen, dessa transporter upphörde 2013 på grund av sågens nedläggning. Numera kör flisbilen transporter av JTR Linings installationsutrustning mm. I dagsläget har Edströms Åkeri ett 20-tal duktiga medarbetare, som rattar timmerekipage, flisekipage, grusekipage samt traktorer och installationsmaskin för renovering av vägtrummor.

Femte generationen har sett dagens ljus och fostras enligt tradition…